De Simadan Groep is in staat organische restmaterialen en bijproducten uit de voedselketen om te zetten in waardevolle nieuwe producten zoals tweede generatie biodiesel, biogas, bio stookolie, bioglycerine en biokunstmest. En hierbij komt meer kijken dan je wellicht denkt. Het vertalen van chemische processen tot begrijpbare communicatie is dan ook waar Lefhebbers in nauwe samenwerking met Simadan hard aan heeft gewerkt.

Zo heeft Lefhebbers een chemisch complex proces en de synergie tussen alle samenwerkende bedrijven vertaald naar een panklaar overzicht. Op deze manier wordt het voor Simadan eenvoudiger klanten uit te leggen hoe de processen zijn werk gaan en daarmee ook new en internationaal business aan te trekken.

De nieuwe uitstraling van de Simadan groep is tevens uitgerold over de dochterondernemingen Rotie en NOBA.
Een hoogtepunt van deze samenwerking is het mede-bedenken en uitvoeren van een landelijke campagne
over het correct ‘weggooien’ van olie en frituurvet genaamd ‘Vet goed – Wat je ermee doet’.