Valuas Zorggroep is een onderneming die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe concepten in de ouderzorg. Lefhebbers is dan ook al sinds 2013 trots creatief partner in het doorontwikkelen van de zorgconcepten tot een uniforme, herkenbare en passende merk identiteit.

Doordat Valuas Zorggroep meerdere vestigingen bezit door heel het land is het zaak om goed te kijken en te luisteren naar de doelgroep.
De ouderzorg verdient de respect en aandacht die het behoeft. Een omschrijving van een woon zorgvoorziening kan in Friesland anders overkomen dan in Zeeland.
Zo ook het kleurenpalet, gebruik van fotografie en het schrijven van de juiste teksten, voor zoon, dochter of ouder.